Karton tuotevalikoimaan kuuluvat myös hyväntekeväisyyskortit, -adressit ja -kalenterit. Teemme yhteistyötä seuraavien hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa Suomessa:
Suomen Syöpäpotilaat ry Suomen Syöpäpotilaat

Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry toimii tiiviissä yhteistyössä sekä Suomen Syöpäyhdistyksen että sen jäsenjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on mm. valvoa syöpäsairaiden etuja, edistää syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä tukea heidän selviytymistään sairauden ja hoitojen aiheuttamista muutoksista.

Karton hyväntekeväisyyskorteilla adresseilla tuetaan Sylva Ry:n toimintaaSylva ry

Lapsen sairastuminen syöpään koskettaa koko perhettä. Tässä tilanteessa tiedolla ja ulkopuolisella tuella on erittäin suuri merkitys. Sylva ry:n tehtävänä on auttaa syöpään sairastuneita lapsia ja heidän perheitään. Sylva ry on toiminut vuodesta 1982. Vuosien saatossa Sylva ry:n toiminta on monipuolistunut ja erityisesti yhdistyksen järjestämä kurssitoiminta on lisääntynyt.

 

Rintasyöpäyhdistys

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on vuonna 2005 perustettu rintasyöpäpotilaiden valtakunnallinen järjestö. Yhdistys on 46 maassa toimivan eurooppalaisten rintasyöpäpotilaiden yhteistyötä edistävän Europa Donna -järjestön jäsen. Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on rintasyöpään sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantaminen, ennalta ehkäisevän valistustyön tekeminen sekä hoidollisen tasa-arvon edistäminen. Toiminnan painopiste on vertaistukityössä.

 

SMTSSuomen Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseura on kansanterveysjärjestö ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Seura tekee mielenterveyttä edistävää työtä ja rakentaa kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla järjestämällä muun muassa ensiapukoulutusta jokaiselle omasta hyvinvoinnistaan ja selviytymistaidoistaan kiinnostuneelle

 

PlanPlan

Plan on kansainvälinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä lasten auttamiseksi. Järjestön tavoitteena on parantaa pysyvästi köyhien lasten elämänlaatua kehitysmaissa.

 

Uusi Lastensairaala 2017

Helsingin Meilahteen on päätetty rakentaa uusi lastensairaala, joka korvaa Lastenklinikan ja Lastenlinnan vanhentuneet tilat. Uudessa lastensairaalassa hoidetaan vaikeasti sairaita lapsia ympäri Suomen. Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen tukiyhdistys aloitti varainhankinnan uuden valtakunnallisen lastensairaalan rakennuttamiseksi helmikuussa 2013. Tavoitteena on ollut kerätä 30 miljoonaa euroa lahjoituksina yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

 

HyvänvanhenemisentukisäätiöHyvän Vanhenemisen tukisäätiö

Eläkeliiton ja sen piirien vuonna 1993 perustama Hyvän vanhenemisen tukisäätiö tukee ja ylläpitää ikääntyvien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Säätiön tavoitteena on tuoda ikääntyvien ihmisten elämään turvallisuutta ja pitkäjänteisyyttä tilanteissa, joissa ihmisen omat voimavarat ovat heikentyneet.

Hyvän vanhenemisen tukisäätiö tuo virkistystoimintaa ikääntyville ihmisille, jotta he voisivat yksinäisyyden sijaan kokea yhdessäolon ja läheisyyden tunteita sekä mahdollisuuksia monipuoliseen ja virikkeelliseen toimintaan.

 

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja suurin humanitäärisen avun antaja. Järjestö toimii yli 20 maassa, siellä missä hätä on suurin. Työtä tehdään köyhimpien ihmisten hyväksi uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

 

NaistenPankkiNaisten Pankki

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttäja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Naiset ovat Naisten Pankin avun pääkohde. Auttamalla naista järjestö auttaa koko perhettä ja samalla koko kyläyhteisöä.

 

 

SOS lapsikylä logo

SOS-Lapsikylä

SOS-lapsikyläjärjestö auttaa lapsia, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. SOS-lapsikylät tarjoavat joka päivä kovia kokeneille lapsille sijaisvanhemman tuen, kodin ja mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen.

 

 


Charity

Karto’s product range also includes charity themed cards and calendars. We are in cooperation with the following charity foundations in Finland:

The Association of Finnish Cancer Patients
Sylva
Europa Donna
The Finnish Association of Mental Health
Plan International
The New Children’s Hospital 2017
Foundation for Good Aging
Finnish Church Aid
Women’s Bank
SOS Children’s Villages Finland